MATEMÀTIQUES, MATEMÀTIQUES 
i més MATEMÀTIQUES.

MOGUDES

     LA FIRA DE LES MATEMÀTIQUES
      http://www.tressisens.net/firamates/ 
      http://www.webquescat.org/diamates/ 

     LA GIMCANA DE LES MESURES
     http://www.xtec.es/centres/a8010596/gimcana/ 

     LA MEGAFIRA 
      http://www.xtec.es/serveis/crp/a8901115/mates/inici.htm 

     MATEMAR 2000 
      http://www.xtec.net/~smargeli/matemar/index.htm 

    JORNADES DE MATEMÀTICA LÚDICA. ANOIA 2000
     http://www.xtec.net/~jvidal1/indvis.htm 

     MATEMAGNUM 
      http://usuarios.lycos.es/matemagnum/index.htm 

     DIA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS
     http://perso.wanadoo.es/csap/html/dia_escolar_matematica.html 

     MATEFEST  http://www.mat.ub.es/matefest/

     FEM MATEMÀTIQUES 2009
      http://phobos.xtec.cat/edumatcat/fem_mates/moodle/